Avbokningsregler - Tallinn

BETALNINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSVILLKOR FÖR GRUPPER

En grupp består av minst 10 vuxna passagerare. Ordet "hytt" används också för att hänvisa till däcksplats eller en vilstol.
 

  1. BETALNINGSVILLKOR

- Vid bokningstillfälle utgår 10% av resans totala pris i förhandsavgift.
- Slutbetalning skall vara Tallink Silja tillhanda senast 28 dagar före avresa.
- Om bokningen görs mindre än 28 dagar före avresa måste betalning ske omgående.
 

  1. ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSREGLER FÖR REGULJÄRA RESOR OCH KRYSSNINGAR

2.1. Avbokning (50 % eller mer av antal hytter)
Avbokas mer än 50 % av bokningen grundas avbeställningen på antal hytter som funnits på ursprungsbokningen, enl. 2.3.

2.2. Avbokning (mindre än 50 % av antal hytter)

Avbokas mindre än 50 % av bokningen grundas avbeställningen på antal avbokade hytter, enl. 2.3.

2.3. Avbeställningsregler

Grupper mindre än 100 hytter

- mer än 28 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
- 27-21 dagar före avresa debiteras 10% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- 20-14 dagar före avresa debiteras 25% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- 13-7 dagar före avresa debiteras 50% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- mindre än 7 dagar före avresa debiteras 100% av resans avbokade del.

Grupper mer än 100 hytter

- mer än 90 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
– 89-60 dagar före avresa debiteras 10 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 59-28 dagar före avresa debiteras 25 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 27-21 dagar före avresa debiteras 50 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 20-14 dagar före avresa debiteras 75 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– mindre än 14 dagar före avresa debiteras 100 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.

Specialkryssningar och charter

- vid specialkryssningar och charter reserverar oss för rätten till separata betalnings- och avbeställningsvillkor. *Se Betalnings- och avbeställningsvillkor för enskilda resenärer.
- specialkryssning kan innebära avvikelser i tidtabell och ankomsthamn.

2.4. Partners

Ifall gruppbokningen innehåller en för Tallink Silja Ab utomstående samarbetspartner, samarbetsrederi eller dylikt, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners avbeställningsvillkor.


  1. ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSREGLER FÖR HOTELLRESOR

3.1. Grupper med mindre än 50 rum

- mer än 28 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
- 27-14 dagar före avresa debiteras 25% av resan.
- 13-7 dagar före avresa debiteras 50% av resan.
- mindre än 7 dagar före avresa debiteras 100% av resan.
 

3.2. Grupper med mer än 50 rum

- Vi reserverar oss för rätten till separata betalnings- och avbeställningsvillkor.

Avbokning, även en del avbokning ska göras skriftligt via brev, fax eller e-mail. Ej avbokade resor återbetalas inte. Avbokningen är giltig från det datum Tallink Silja erhållit den. Mot läkarintyg debiteras endast expeditionsavgift på 180 SEK per person. Om reservationen innefattar tjänst av annat företag än Tallink Silja, t.ex. hotell, annat rederi, bussanslutning eller sightseeing gäller det externa serviceföretagets avbokningsregler. Ändringar av ovannämnda tjänster är att betrakta som en avbeställning och ny beställning. För sjöresa som tillhandahålls av Tallink Silja, gäller betalnings- och avbokningsregler enligt ovan.

Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, har träffat följande överenskommelse parter emellan gällande " Arrangörens ändringar före resa och inställande av resan" som finns under punkt 5 i allmänna villkor för paketresor.