Föreläsningar på Stadsbiblioteket, Stockholm

Föreläsningar på Stadsbiblioteket, Stockholm

Sveavägen 73, (vid Odenplan) - Sthlm -  Fri entré, som alltid!

Om bildning – 21 september kl. 18:00

Medverkande:                                  

Barbro Hedvall - journalist och f.d. ledarskribent på DN och Expressen.

Odd Zschiedrich - ceremonimästare på Kungliga slottet och f.d. kansliansvarig på

Svenska Akademien samt verksamhetsansvarig för Nobelbiblioteket.

Litteraturtidskriften Parnass - med release av Parnass 100:e tidskriftsnummer.

Som innehåller flera artiklar om just bildning.

Odd Zschiedrich kommer att tala utifrån sin bok Vad är bildning : och 100 andra jätteviktiga frågor.

Och Barbro Hedvall om läsecirklar och bildning.

Programmet ges i samarbete med litteraturtidskriften Parnass.

Bokning av sittplats via Stockholms Stadsbiblioteks hemsida alt. kundtjänst tel. 0850830900.

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/om-bildning-%E2%80%93-med-barbro-hedvall-odd-zschiedrich-och-parnass

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 i Stockholm.

                            

Litterära begär – 4 oktober kl. 18:00

Litteratur handlar ofta om att sakna något och om att begära just detta.

T.ex. erotiskt begär efter en annan människa eller politiskt begär efter ett annat samhälle.

Tre forskare vid Södertörns högskola samtalar om hur detta framträder i litteraturens gestaltning av politik, historia och teknologi.

  • Cecilia Annell, som disputerade 2016 på en avhandling om den nya kvinnan, talar om begärets politiska potential hos den feministiska rörelsen omkring sekelskiftet 1900.
  • Claudia Lindén, docent i litteraturvetenskap och specialist på genus- och queerteori, undersöker hur begäret efter historia kommer till uttryck i historiska romaner.
  • Mattias Pirholt, docent i litteraturvetenskap med särskilt intresse för mediehistoria, diskuterar med utgångspunkt i E. M. Forsters roman "Howards End" hur medier och teknologi inkräktar på människors begär.

Programmet ges i samarbete med Södertörns Högskola.

Bokning av sittplats via Stockholms Stadsbiblioteks hemsida alt. kundtjänst tel. 0850830900.

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/litter%C3%A4ra-beg%C3%A4r

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 i Stockholm.

 

Fogelström som vi minns honom - som samhällsdebattör och författare

11 oktober kl. 18:00

Kurdo Baksi, samhällsdebattör och författare, samt Nabila Alfakir, lärare och författare,

samtalar om P. A. Fogelström som vägledare för stockholmare med invandrarbakgrund.

Under ledning av kvällens moderator Zandra Thuvesson.

Programmet ges i samarbete med Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner,

med stöd från Stockholms stad.

Bokning av sittplats via Stockholms Stadsbiblioteks hemsida alt. kundtjänst tel. 0850830900.

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/anders-fogelstr%C3%B6m-som-vi-minns-honom-som-samh%C3%A4llsdebatt%C3%B6r-och-f%C3%B6rfattare

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 i Stockholm.

 

När samhället gick att förändra – 17 oktober kl. 18:00   

Göran Greider, författare, poet och debattör, reflekterar om optimismen i Fogelströms Staden-svit.

Vad kan vi idag lära oss av Fogelströms samhälls- och människosyn?

Programmet ges i samarbete med Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner,

med stöd från Stockholms stad.

Bokning av sittplats via Stockholms Stadsbiblioteks hemsida alt. kundtjänst tel. 0850830900.

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/n%C3%A4r-samh%C3%A4llet-gick-att-f%C3%B6r%C3%A4ndra

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 i Stockholm.

 

Fågelskådning i Svealand – från Stockholms city till Nipfjället

8 november kl. 18:00

Magnus Ullman, en av Sveriges mest kända och erfarna fågelskådare som även är grundare till Sveriges Ornitologiska Förenings fågelresebyrå, föreläser.

Efter de tidigare böckerna Här tittar vi på fåglar och Götalands bästa fågellokaler har Magnus Ullman nu utkommit med Svealands bästa fågellokaler.

Med fokus på de östra delarna av Svealand. Och t.ex. alla stockholmsskådare får verkligen sitt lystmäte med en massa härliga tips och godbitar.

Programmet ges i samarbete med Hirschfeld förlag.  

Bokning av sittplats via Stockholms Stadsbiblioteks hemsida alt. kundtjänst tel. 0850830900.

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/f%C3%A5gelsk%C3%A5dning-i-svealand-%E2%80%93-fr%C3%A5n-stockholms-city-till-nipfj%C3%A4llet

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 i Stockholm.

 

Höstdagar med Bellman : föredrag, musik och sång om Carl Michael Bellman och hösten i dikt och verklighet

22 november kl. 18:00

Kvällens medverkande:

Richard Forsgren - skådespelare och sångare.

Leo Krepper - gitarr.

Jennie Nell - Bellmanforskare.

Olof Holm - Bellmankännare.

Mats Hayen - ordförande i Bellmansällskapet.

Föredrag, musik och sång om Bellman och hösten i dikt och verklighet. Möt 1700-talets Stockholm och dess invånare. Möt Fredman, Ulla Winblad och deras vänner.

Programmet ges i samarbete med Bellmansällskapet.

Bokning av sittplats via Stockholms Stadsbiblioteks hemsida alt. kundtjänst tel. 0850830900.

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/h%C3%B6stdagar-med-bellman-f%C3%B6redrag-s%C3%A5ng-musik-om-carl-michael-bellman-och-h%C3%B6sten-i-dikt-och

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 i Stockholm.

 

Filmvisning med introduktion: Sommaren med Monika

29 november kl. 18:00

Kvällen inleds med ett samtal mellan Marie Nyreröd, projektledare och producent på Sveriges Television.

Som genom sitt arbete kom att bli en mycket nära och personlig vän till Ingmar Bergman.

Och Kent Josefsson, ordförande för Fogelström-sällskapet.

Sommaren med Monika, i regi av Ingmar Bergman efter Fogelströms roman, hade urpremiär den 9 februari 1953.

I huvudrollerna ses: Harriet Andersson och Lars Ekborg.

Programmet ges i samarbete med Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner,

med stöd från Stockholms stad.

 

Bokning av sittplats via Stockholms Stadsbiblioteks hemsida alt. kundtjänst tel. 0850830900.

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/filmvisning-med-introduktion-sommaren-med-monika

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 i Stockholm.