2018-11-22 Konstvandring på Söder 17 november 2018

Diwert guidade oss ca 15 st aktiva på Hornsgatspuckelns bästa gallerier. Ett varierande konstutbud med många konststilar i bl.a målning, grafik, foto, glas och keramik.
En uppskattad o trevlig em som avslutades på café Rival.

 

Text o bild Margret Själander