2018-12-06 Ersta Museum 4 december 2018

Vi var 17 aktiva som lyssnade på guiden Beatas intressanta berättelse om historien runt Ersta diakoni som började med det första sjukhuset 1851 för fattiga. Samtidigt startade den första sjuksköterskeskolan i Sverige. 1863 flyttade man till Ersta på Södermalm.
Att se människan, oavsett vem det är, barn och vuxna i utsatta livssituationer är det centrala för Ersta diakoni.
På 1960-talet kom stora förändringar och 2010 startades det första barnhospicet i norden, lilla Erstagården. Nu planeras det för Ersta nya Sjukhus som beräknas stå färdigt 2023. 

Text/bild Margret Själander