2020-02-05 Upptaktsmöte 4 febr 2020

Upptaktsmöte 
Vårens och årets första möte för aktiva seniorer i Stockholm öppnades med ett välkomnande av styrelsen till gamla och nya medlemmar. Inför en fullsatt aula berättade aktivitetsansvariga om sina kommande aktiviteter. Frågor och synpunkter från medlemmarna besvarades och det kom nya idéer och förslag. Föreningen växer och tacksamt kom det även några intresseanmälningar till arbetsgrupperna! 

Medlemmar fyller Aulan 

Styrelsen

Aktivitetsansvariga informerar, ”Jazz/Blues”

Information, ”Opera”

  Frågor, nya idéer och förslag


Text/bild Margret Själander