2021-06-01 Drottningholmsmalmen

Malmen på Lovön

Sista dagen i maj, en skön varm dag fick vi en kulturhistorisk inblick i malmen (= stadsdel) på Lovön i anslutning till Drottningholms slott. 1782 skänkte Gustav III området genom ”fribrev” till folket att bilda ett fritt samhälle med fri äganderätt till tomterna och med fri ”handel och hantverkerier”.

Vår guide som är uppvuxen på malmen och familjen som bott i de fina kulturhusen i fyra generation gav oss både kuriosa och intressant historia om livet på malmen. Området är inte så välbesökt som Drottningholmsparken men ack så intressant att lyssna till om kungarna och hovets tjänstefolk som bodde där. Det fanns både fängelse, värdshus, läkarbostad med apotek och barnmorska, stall för hästarna samt kansli, post mm. Ett helt litet samhälle som nu moderniserats och är bostäder åt ”vanligt” folk. Många kända arkitekter som Erskine och Celsing har satt sin prägel på husen.


Text o bild Aime