Konst

Konstintresserade
Vi startar en grupp för oss som tycker om att se konst ute på stan, vi träffas ca en gång i månaden och bekantar oss med såväl klassisk som nutida konst, gör ett besök på något museum eller galleri, besöker vernissage och utställningar mm.
Vi avslutar på ett närbeläget Café och delar våra intryck.

Vi öppnar upp med en privat generös gratis visning för oss med konstvetare Paulina om ”10 mästerverk” på Moderna museet den 19 sept. kl.13.00
Vi ses vid entrén straxt innan. Välkommen
Anmäl dig gärna till Bronia; sokolowbronia@gmail.com
eller till Margret