Information

Föreningen Aktiva Seniorer

Föreningen Aktiva Seniorer aktiverar såväl kropp som sinne. Som medlem kan Du delta i våra olika aktiviteter. Vi är en ideell förening som är politiskt oberoende. Föreningen erbjuder social gemenskap, studiebesök, kultur, musik, konst, utflykter och resor. Vi har en filmklubb, pubträffar, motionsaktiviteter och månadsmöten. Detta och mycket mer finns här på vår hemsida och i vårt program som utkommer två gånger per år. Välkommen till oss.

Vårt kansli har tel. tid torsdagar kl. 11.00-13.00
Telefon: 010-15 76 500 har övr. tid telefonsvarare.
Postadress: Aktiva Seniorer i Stockholm, Box 19193, 104 32 Stockholm.

Bank-giro nr. 5648-7796 
Vi besvarar all E-post. Epost-adress: aktiva.seniorer@medborgarskolanstockholm.se

Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår och kan betalas via bokningssidan
samt
Ny medlem: anmälan under: Bokning
Anmälan till våra programaktiviteter: Sker under Bokning

Praktiska upplysningar
Medlemsmöten och andra sammankomster i Medborgarskolans hus, om inget annat meddelats, Hagagatan 23, T-bana Odenplan.

Medlemsförsäkring
Deltagare i Aktiva Seniorers aktiviteter är genom medlemskap i föreningen försäkrade i Folksam vid olycksfall. Försäkringsvillkor finns hos vårt kansli.

Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.
Du har också möjlighet att privat teckna en gruppolycksfallsförsäkring, Olycksfall 60+, som gäller heltid. Läs mer om denna på Folksams hemsida.

Föreningens behandling av personuppgifter: Behandling av personuppgifter – GDPR

Uppdaterad i mars 2022