GDPR

Aktiva Seniorer i Stockholm – Integritetspolicy

Aktiva Seniorer i Stockholm med organisationsnummer 802468–3610 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår förenings verksamhet. Föreningens styrelse är dataskyddsansvarig och utser inom sig ett dataskyddsombud. F.n. är Per-Olof Holmberg dataskyddsombud.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Personers namn, postadress, telefonnummer och/eller e-postadress samt i vissa fall även personnummer är grunduppgifter för medlemskap i föreningen.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter som t.ex. anmälningar till aktiviteter, utskick av programhäften, kallelser och nyhetsbrev samt för att ställa ut fakturor.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

    • Hantering av medlemskap i föreningen
    • Medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som medlemsavgifter, aktivitetsavgifter, m.m.
    • Föreningsadministration (bl.a. medlemsregister, studiegrupper)
    • Sammanställning av statistik och uppföljning av medlemsaktiviteter
    • Föreningsinformation via epost till medlemmarna (Utskick av programhäfte och nyhetsbrev)
    • Kontakter med medlemmarna
    • Publicering av förtroendevalda och aktivitetsansvariga på hemsidan
    • Publicering på hemsidan av medlemsnamn i reportage från möten och aktiviteter
    • Ansökan om bidrag
    • Arkiverat material (Föreningens historiska dokument)


Föreningens medlemsregister

I föreningens medlemsregister lagras följande personuppgifter:

    • Namn
    • Adress
    • E-postadress
    • Telefonnummer
    • Personnummer (endast för aktiviteter av studiecirkelkaraktär)

Dessutom lagras våra aktiviteter och deltagare.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina uppgifter, antingen direkt eller genom att inte förlänga ditt medlemskap. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.


Samarbete med Medborgarskolan

Föreningen samarbetar med Medborgarskolan och använder deras datasystem för hantering av personuppgifter och aktiviteter. Därför gäller även deras Personuppgiftspolicy för vår verksamhet.
Se: Medborgarskolan personuppgiftspolicy


Samarbete med förbundet

Föreningen samarbetar också med Förbundet Aktiva Seniorer vad gäller föreningens funktionärer.
I förbundets medlemsregistret lagras endast uppgifter för personer med funktionerna ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och webmaster hos resp. förening. Det gäller namn, adress, telefon, e-post, förening, funktion i föreningen, startår för föreningen och ev. övrig information vid behov (t.ex. annan e-postadress).
Det finns inga uppgifter om födelseår, personnummer och kön i förbundets register. När du lämnar de ovannämnda funktionerna i er förening stryks du ur förbundets föreningsregister och inga uppgifter behålls kvar.
För övrigt hänvisar vi till Förbundets Integritetspolicy.
Se: Forbundets integritetspolicy