Kansli

KANSLIET
öppnar ca. 2 veckor in på resp. termin, d.v.s. omkring den 15 jan resp. 15 augusti.

Aktuellt öppningsdatum läggs ut på hemsidan i början av januari resp. augusti.

På Kansliet arbetar Anneli Ohlin och Monika Magnusson.
Tel: 010-15 76 500, tel.tid torsdagar kl.11.00-13.00
Använd gärna e-post: aktiva.seniorer@medborgarskolanstockholm.se