Kansli

KANSLIET
öppnar ca. 2 veckor in på resp. termin, d.v.s. omkring den 15 jan resp. 15 augusti.

Aktuellt öppningsdatum läggs ut på hemsidan i början av januari resp. augusti.

Tel: 010-15 76 500 : sommarstängd
Använd gärna e-post: aktiva.seniorer@medborgarskolan.se