Förtroendevalda

Styrelse

Aime Must                          Ordförande  aimemust@gmail.com

Agneta Enyingi                   Kassör           agneta.ekokonsulten@gmail.com

Gunilla Blomqvist              Sekreterare   gunilla@montessoriblomman.se

Vivian Vimarlund               Ledamot       vimarvivi@gmail.com         

Christina Wessman            Ledamot       icw.christinawessman@gmail.com

Suppleanter

Ulf Wejmo                          uwejmo@gmail.com

Gunita Tuvesson                gunita.t@telia.com

Valberedning

Anne-Marie Lundqvist       anne_undq@hotmail.com  (sammankallande)

Kerstin Björk                       kerstin.e.bjork@gmail.com

Kerstin Avenberg               kerstinavenberg3@gmail.com      

Valberedningens arbete/kompetensförsörjning pågår ständigt, vilket innebär att vi tar gärna emot förslag och tips från alla medlemmar vad gäller föreningens arbete och styrelse. Du når oss via mejl