Aktiva Seniorer Stockholm

Föreningsinformation

Förtroendevalda   Kansli  Stadgar   Bli.medlem

Under coronapandemin råder rekommendationerna från  www.folkhalsomyndigheten.se  
Det råder aktiviteter, om än begränsade, under pandemin, läs på vår hemsida och under Program, välkomna.

Vi är en förening för Dig som vill ha upplevelser och gemenskap.
Föreningen Aktiva Seniorer aktiverar såväl kropp som sinne. Som medlem kan Du delta i våra olika aktiviteter.
Vi besöker utställningar och museer. Vi gör utflykter och resor. Vi besöker intressanta platser och byggnader.
Vi rör på oss med promenader.
Frågor och anmälningar via telefon: 010-15 76 500.
(Vårt kansli är öppet torsdagar 11.00 - 13.00.) 
Postadress: Aktiva Seniorer i Stockholm, Box 19193, 104 32 Stockholm.
Epost-adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår och betalas till Plus Giro 339422-8. 
Uppge namn, adress, födelseår, telefonnr och e-post-adress.

Anmälan till våra aktiviteter
V
issa aktiviteter anmäls direkt till ansvarig, t ex "Operagruppen" och "Bowlingen" med flera. I många fall görs anmälan till Kansliet. Läs noga vid varje aktivitet.

Medlemsförsäkring
Deltagare i Aktiva Seniorers aktiviteter är genom medlemskap i föreningen försäkrade i Folksam vid olycksfall. Försäkringsvillkor finns hos vårt kansli.

Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.
Du har också möjlighet att privat teckna en gruppolycksfallsförsäkring, Olycksfall 60+, som gäller heltid. Läs mer om denna på Folksams hemsida.

Praktiska upplysningar
Medlemsmöten och andra sammankomster i Medborgarskolans hus, Hagagatan 23, T-bana Odenplan.

Lokaler för våra cirklar är Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39 B, i hörnet av Timmermansgatan. T-bana Mariatorget eller bussarna 43 och 55
Lokalerna är ej handikappanpassade.
Ändringar i programmet kan uppstå. De meddelas på vår hemsida.
Ta för vana att kontakta kansliet om du undrar över något.

Villkor & regler för anmälningar till våra aktiviteter
Din anmälan är bindande.

Dock kan du fram till ca 15 dagar före start, då vi skickar ut faktura/kallelse, normalt återta din anmälan utan kostnad.
Därefter kan vi efter överenskommelse, kreditera din faktura i de fall då vi har väntelista eller då din avbokning inte orsakar ekonomiska förlust för oss på grund av att  att minimideltagandet för arrangemanget underskrids.
Kommer återbudet mycket sent, t ex samma dag, som aktiviteten äger rum, får man alltid betala avgiften.
Således, för din egen skull, om du måste återta din anmälan, gör det så tidigt som möjligt.

Föreningens behandling av personuppgifter: Behandling av personuppgifter - GDPR

Uppdaterad i september 2019