Kontakt

Kansliets adress

  • Postadress: Aktiva Seniorer i Stockholm, Box 19193, 104 32 Stockholm.
  • Besöksadress: Aktiva Seniorer i Stockholm, c/o Medborgarskolan, Hagagatan 23, Stockholm. 
    Närmsta tunnelbana är Odenplan. Lokalen är inte handikappanpassad.

Epost-adress
aktiva.seniorer@medborgarskolan.se

Telefon
010-15 76 500 Sommaruppehåll till 10 augusti
Betalning
Betalning av medlemsavgiften sker till Bankgiro: 5648-7796 med angivande av namn och adress.

Facebook
Aktiva Seniorer i Stockholm har startat en Facebookgrupp.
Anmäl dig till gruppen här; Aktiva Stockholm på Facebook

Programansvariga
Om det finns funderingar och frågor om programverksamheten går det bra att maila respektive aktivitetsansvarig.  Adresser:
Mailadresser

Webbredaktörer 
Tomas Nenzen, tomas.nenzen@ownit.nu
Margret Själander, margret.sjalander@gmail.com

Ordförande
Aime Must, aimemust@yahoo.com , 0709 23 35 58


Uppdaterad, juni 202
1