Kontakt

Kansliets adress

  • Postadress: Aktiva Seniorer i Stockholm, Box 19193, 104 32 Stockholm.
  • Besöksadress: Aktiva Seniorer i Stockholm, c/o Medborgarskolan, Hagagatan 23, Stockholm. 
    Telefon: 010-15 76 500 
    Närmsta tunnelbana är Odenplan. Lokalen är inte handikappanpassad.

Epost-adress
aktiva.seniorer@medborgarskolanstockholm.se

Ordförande
Aime Must: aimemust@gmail.com 0709 23 35 58

Gruppansvariga
Konst
Helena Wedborn: hwedborn@gmail.com
Karin Hainer: karin@hainer.se

Lunch
Cynthia Loo: mailadr. cloo@live.se

Opera
Naima Ankers: naima.ankers@telia.com

Teater
Eva Sandberg: akallaeva@outlook.com
Solveig Nilsson: solveig_nilsson@live.se
Lena Josefsson: l.josefsson54@gmail.com

Resor
Aime Must: aimemust@gmail.com


Facebook
Aktiva Seniorer i Stockholm har en egen Facebookgrupp endast för medlemmar.
Länk till gruppen: Aktiva Stockholm på Facebook

Webbredaktörer
Margret Själander, margret.sjalander@gmail.com
Tomas Nenzen, tomas.nenzen@ownit.nu

Uppdaterad, juni 2022