Mailadresser

Programgruppens mailadresser:

I programmet står vid varje aktivitet vem som är ansvarig.
Om det finns frågor går det bra att skicka ett mail.

Avenberg Kerstin:       kerstin141@telia.com

Böttner Kerstin:           kerstin.bottner@telia.com

Jonson Iréne:              irrejonson@telia.com

Holmgren Ann-Britt:    holmgrenannbritt@gmail.com

Henriksson Carina:     henriksson.carina@live.se

Runarsdotter Lena:     runasdotter@comhem.se

Tillman Kerstin:           kerstintillman560@gmail.com

Birgit Karlsson:            birgit.I.karlsson@gmail.com