2020-09-15 Upptaktsmöte 15 september 2020


Ordförande Aime Must hälsade ett 25- tal aktiva seniorer välkomna till höstens upptaktsmöte på Hagagatan.
Det var mycket stimulerande att träffas personligen igen trots corona-avstånd och vi påmindes om alla aktiviteter som trots allt pågått under sommaren.
Programgruppen presenterade höstens aktiviteter och ordförande avslutade mötet med en förhoppning om en aktiv och kreativ höst.