2021-06-23 Teater: Min fantastiska väninna den 4/3

2020-03-04
Min fantastiska väninna
Stadsteatern, Årsta Folkets Hus Teater (Hjälmarsvägen 28, 120 53 Årsta)
Tid: kl 18
Kontaktperson: Solveig Nilsson (solveig_nilsson@live.se)
Läs mer här: https://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Pjaser/2020/Min-fantastiska-vaninna
Vi samlas 30 minuter innan föreställningens början. Kontaktpersonen står innanför entrén och viftar med Aktiva Seniorers program.