2021-06-23 Teater: Kvinnostaden den 22/4

2020-04-22
Kvinnostaden
Dramaten, Elverket (Linnégatan 69, 114 60 Stockholm)
Tid: kl 19
Kontaktperson: Monika Karmrud (karmrud@gmail.com)
Läs mer här: https://www.dramaten.se/repertoar/kvinnostaden
Vi samlas 30 minuter innan föreställningens början. Kontaktpersonen står innanför entrén och viftar med Aktiva Seniorers program.