Bridge

BRIDGE
VILANDE TILLS VIDARE

Vill du börja spela bridge (Modern svensk standard) måndagar kl.14:00 på restaurang Axela, Götgatan 73 med start 9 mars.
Du bör ha gått ett par kurser eller spelat något år innan.

Frågor till Rita.Dubbelman@bredband.net och uppge epost-adress, mobiltelefon och huruvida du vill delta som stadig spelare eller som reserv.