2020-03-12 Årsstämma 12 mars 2020

ÅRSSTÄMMAN 2020

Även årsmötet fick idag känning av det nya Corona virusets framfart och restriktioner. Av de som anmält deltagande kom endast hälften, ca 35 aktiva.

Verksamhetsberättelsen för 2019 lästes igenom, likaså budget, balansräkning och förslag till budget 2020. Allt godkändes och klubbades.
En ny styrelse röstades fram, några omvaldes och det blev även några nyval. 
Vår tidigare ordförande Per-Olof Holmberg avtackades och ny ordförande, Aime Must valdes in på ett år.
Som nya ledamöten valdes Vivian Vimarlund och Gunilla Blomqvist på två år.
Som ersättare/suppleant valdes Ann-Britt Holmgren och Margret Själander på ett år vardera.
Per-Olof Holmberg blev invald i valberedningen. Styrelsen blev fulltalig och godkändes.
För övrigt kommer styrelsen att presenteras i sin helhet på vår hemsida, under förtroendevalda, efter godkännande av protokoll.

Avslutningsvis blev det kaffe med gott och ett underhållande och trevligt uppträdande av revyprimadonnan Berit Carlberg som berättade, kåserade och sjöng om sina tidigare medspelare, kända skådespelare genom åren, ett stycke svensk teaterhistoria.

Bekymmersamt med nya coronavirus, kanske det var därför många som inte kom!

Mötes Sekreterare Gun och mötes ordförande Birgit

Ordförande Per-Olof Holmberg avtackas.

Per-Olof med ledamöterna Kerstin o Andres i bakgrunden

Revyprimadonnan Berit Carlberg


Text/bild Margret Själander