2018-02-26 Fint att vara Tankspridd

Låter det som en motsats? En omöjlighet? Visst inte. John Rapp från de Tankspriddas Riksförbund hade många intressanta nyheter att förmedla i ämnet till en nästan fullsatt aula med Aktiva Seniorer. Det blev info om hjärnan, utvikningar om Tankspriddhetens nöje och förtretligheter, mycket skratt och en del spännande övningar och experiment. Högljutt sorl under minglet efteråt. Ett mycket lyckat medlemsmöte.

           Johan Rapp              Johan Rapp
officiell bild från hemsidan

         Johan och medlemmar
Johan med några Aktiva Seniorer

 Mingel

             Mingel efter mötet med den tankspridde